Referencie

Zákazník Oblasť ISO
9001
ISO
14001
OHSAS
18001
AQAP
2110
ISO/TS
16949
AGROSTAV HSV, Zlaté Moravce Stavebná výroba x x x
ANEKO SK, Zlaté Moravce Výroba a montáž plastových a hliníkových okien a dverí x x x
ANIMA A,B, Topoľčianky Lekáreň x
BK METAL, Nitra Výroba súčiastok pre automobilový priemysel x
CAMPRI, Nitra Výroba a predaj vodovodných potrubí z plastov x
CNC CENTRUM, Zbehy Výroba súčiastok pre letecký a automobilový priemysel x
ENERGONET, Nitra Projektovanie a výroba elektrorozvádzačov, elektromontážne práce, realizácia stavieb x
EUROMONEY, Bratislava Vývoj, výroba, predaj a montáž monitorovacích systémov. x
EUROP - AUTOSKLO, Bratislava Dodávky , montáž a opravy skiel pre osobné, nákladné automobily a autobusy x
FALCK, Košice Poskytovanie záchrannej zdravotnej služby. x
FARGUELL NITRA, Nitra Výroba súčiastok pre automobilový a elektrotechnický priemysel x x
FISCHBACH+MILLER. Bardejov Spracovanie vlasov všetkého druhu, umelých vlákien, zhotovovanie výrobkov z nich a predaj x
GAMA, Myjava Nákup a predaj tovaru pre rozvody vody a plynu x
GEKO, Nitra Stavebná činnosť x x x
Giesecke Devrient Slovakia s.r.o. Nitra automobilový priemysel x
HOPOS, Košice Upratovací servis zdravotníckych zariadení. Prevádzka salónu krásy x x x
HOSTPLAST, Hostie Výroba výliskov z plastov vstrekovaním x
CHIREUM, Prievidza Poskytovanie zdravotnej starostlivosti v odbore chirurgia a reumatológia x
INPEK Nitra Pozemné a inžinierske stavby x x x
J & J Ostrožovič, Veľká Tŕňa Výrobu a predaj Slovenských stolových, akostných, prívlastkových, bielych a červených vín a Tokajských vín. x
Jokertrike s.r.o. Topoľčany Výroba pre automobilový priemysel x
K.B.T.V. , Svit Deratizačná, dezinfekčná a dezinsekčná činnosť, herbicídne a chemické postreky, úprava terénov a kosenie trávnatých plôch, upratovací a čistiaci servis, odborné prehliadky a skúšky VTZ elektrických x x x x
KFTS s.r.o. Rajec automobilový priemysel x
KINGS TRADE, Košice Montáž, rekonštrukcia , údržba, oprava, odborné prehliadky a skúšky vyhradených technických zariadení elektrických vrátane bleskozvodov x x x x
KINLEY, Košice Úprava terénov a kosenie trávnatých plôch, montáž, rekonštrukcia , údržba, oprava, odborné prehliadky a skúšky vyhradených tech. zariadení elektr. v rozsahu: E2, A, B x x x x
KONTI s.r.o., Bratislava Uskutočňovanie stavieb a ich zmien x x x
KOVMECH Vráble Výroba súčiastok pre automobilový priemysel x x x
KYMPEX, Michalovce Maliarske, natieračské práce, upratovací a čistiaci servis, montáž, údržba a odborné prehliadky a skúšky vyhradených tech. zariadení elektr. v rozsahu: E2, A, B a bleskozvodov x x x x
LEVINA, Senica Herbicídne a chemické postreky, úprava terénov, kosenie trávnatých plôch, píliarske, búracie, maliarske, natieračské práce, upratovací a čistiaci servis. x x x x
LMJSalamander Nitra Výroba plastových a hliníkových okien a dverí x
MAFA BARTOŠ SLOVAKIA, Košeca Vývoj, výroba dielov trieskovým obrábaním pre automobilový priemysel a stlačený vzduch. x
MEDEA, Nová Baňa Lekáreň x
METALTRADE NITRA, Nitra Výroba súčiastok pre automobilový priamysel a železničnú dopravu. x x
METALTRADE, Bratislava Nákup a predaj súčiastok pre automobilový priamysel a železničnú dopravu. x
MJARTAN, Prievidza Výroba obuvy x
MUDr. Pichňa, Zlaté Moravce Poskytovanie zdravotnej starostlivosti v odbore Praktický lekár x
REGIA -TT, Orechová Výroba a predaj hroznového vína. x
REOS - H, Trnava Uskutočňovanie stavieb a ich zmien x x x
Ryoka Global Europe Nitra Výroba a predaj plastových častí elektronických a elektrických výrobkov x x
SANVIN, Bratislava Pestovanie viniča a výroba hrozna. x
SECURIDO s.r.o. Topoľčany Bezpečnostné dvere x
SERVICES MCK, Košice DDD činnosť, herbicídne a chemické postreky, úprava terénov a kosenie tráv.plôch, píliarske, búracie, maliarske, natieračské práce, upratovací a čistiaci servis, - montáž, rekonšt., údržba, oprava, odb. prehliadky a skúšky VTZ elektro x x x x
Shin Heung Precision Slovakia s.r.o. Šaľa výrobky pre automobilový priemysel x
ŠKODA AUTO Slovensko, Bratislava Import vozidiel ŠKODA a SEAT x
Špeciál IZOTEX, Pata Dodávky tepelných, hlukových, strešných, chladiarenských izolácií a hydroizolácií, klampiarstvo, zámočníctvo, stavebná činnosť x x x
ŠVEC a SPOL Vráble Výroba nástrojov,strojov a zariadení pre všeobecné účely x
TONEX, Komárno Stavebná činnosť, predaj stavebného materiálu, technické zabezpečenie budov x
VALMED, Zlaté Moravce Poskytovanie zdravotnej starostlivosti v odbore praktický lekár a neurológia x
Verejno Prospešný Podnik, Senec Cestná doprava nákladov, medzinárodná cestná doprava nákladov, výroba prívesov na prepravu plavidiel, výroba lisovacích kontajnerov na odpad. x
VPS – Vinohradníctvo PAVELKA – SOBOLIČ, Pezinok Výroba a predaj stolových, akostných, prívlastkových, bielych a červených vín . x
WELLNESSFIT PRODUCTS, Prešov Vývoj, výroba, predaj a servis masážnych strojov. x

Copyright © 2008 QM Servis

Web design: Adrián Rakovský