O firme

Už názov spoločnosti QM SERVIS vyjadruje naše poslanie t.j. poskytovanie plného servisu pri budovaní, certifikácií a udržiavaní systémov manažérstva podľa požiadaviek aktuálneho vydania noriem uvedených na titulnej stránke.

Spoločnosť bola založená v roku 2005, na základe žiadostí malých a stredných firiem, vybudovať jednoducho, rýchlo a lacno efektívny systém manažérstva, z dôvodu splnenia požiadavky zákazníka, zlepšenia imidžu firmy, alebo zlepšenia súčasného stavu riadenia firmy.
Preto pracovný tím spoločnosti tvoria aktívny manažéri a odborníci, ktorí majú viac ako 15 ročné praktické skúsenosti s budovaním, využívaním a zlepšovaním nimi zavedených manažérskych systémov v renomovaných firmách v rôznych oblastiach výroby, obchodu a poskytovania služieb.


Výhody využitia našich služieb:
  • vybudovanie systému "ušitého na mieru", podľa požiadaviek zákazníka, alebo Vašich potrieb
  • minimalizácia byrokracie
  • pomoc pri výbere najvhodnejšieho certifikačného orgánu
  • zabezpečenie certifikácie Vami vybraným certifikačným orgánom
  • minimálne zaťažovanie Vašich pracovníkov s aktivitami spojenými s budovaním a certifikáciou
  • úsporu času a tým minimalizovanie nákladov na zavedenie a certifikáciu
  • následné udržiavanie a aktualizáciu zavedeného systému po certifikácii a tým splnenie požiadavky normy

Naše úspechy dosvedčuje:
  • spokojnosť klientov s našimi službami a ich rastúci počet
  • úspešná certifikácia viacerými zahraničnými ako aj slovenskými certifikačnými orgánmi
  • naše služby požadované klientmi aj po získaní certifikátu

Copyright © 2008 QM Servis

Web design: Adrián Rakovský