Prínosy

Prínosy zo zavedenia a certifikácie systému manažérstva kvality:

Vybudovanie a certifikácia manažérskych systémov je v súčasnosti neoddeliteľnou súčasťou rozvoja skoro každej modernej firmy.


Dôvodov je veľa, medzi najčastejšie v slovenských firmách patria tieto:
 • tlak zákazníkov, odberateľov, konkurencie a majiteľov,
 • snaha presadiť sa aj v tvrdej konkurencii na trhoch Európskej Únie
 • prístup do výberových konaní vypisovaných štátnou správou a významnými podnikmi
 • získanie dôvery zahraničných i domácich zákazníkov,
 • presvedčivý marketingový nástroj,
 • vnútorná potreba zefektívniť existujúci manažérsky systém v organizácii
 • zavedenie prehľadného systému v riadení firmy,
 • hľadanie spôsobov ako znížiť náklady na nekvalitu,
 • vybudovanie firemnej kultúry
 • image firmy so záujmom o špecifické záujmy svojich klientov,
 • odrazový mostík pre neustále zlepšovania a získanie predstihu pred konkurenciou

Copyright © 2008 QM Servis

Web design: Adrián Rakovský