Garancie

Garantujeme Vám:
  • komplexné služby v rámci dohodnutej ceny
  • vysokú profesionalitu a bohaté praktické skúsenosti
  • minimalizáciu "byrokracie"
  • individuálny prístup
  • služby na Vami požadovanej úrovni
  • flexibilitu
  • spoľahlivosť
  • istotu, že po realizácii všetkých našich odporúčaní získate certifikát od ktoréhokoľvek akreditovaného certifikačného orgánu
  • ochranu vlastníckych práv zákazníkov a dôverných informácií, ktorá je zakotvená v obchodnej zmluve


Zaväzujeme sa, že naši pracovníci budú ku všetkým sprístupneným informáciám pristupovať prísne dôverne a použijú ich len pre dohodnutý účel, preto náhodné získanie treťou stranou je vylúčené.

Copyright © 2008 QM Servis

Web design: Adrián Rakovský