QM Servis, s.r.o.

Ponuka služieb pre zavedenie, certifikáciu a udržiavanie manažérskych systémov:


  • kvality - ISO 9001
  • výrobcov a dodávateľov zdravotníckych pomôcok - ISO 13485
  • environmentu - ISO 14001
  • dodávateľov pre automobilový priemysel - ISO/TS 16949
  • bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci - OHSAS 18001
  • bezpečnosti informácií - ISO/IEC 27001
  • bezpečnosti potravín - ISO 22000
  • kvality dodávateľov pre NATO - AQAP 2110

QM SERVIS, s.r.o
Nitrianska 9
953 01 Zlaté Moravce
Kontaktná osoba:
Ing. Igor Uličný
Mobil: +421 904 140 629
Tel.: 037/6424 021
E-mail: qmservis@qmservis.sk

Copyright © 2008 QM Servis

Web design: Adrián Rakovský